Utilizarea TIC și a resurselor digitale – prezentare