Subiectul 1. Item 1 cerința și barem

Primul item cere menționarea a patru trăsături ale dramaturgiei lui Caragiale.

Itemul are 4 puncte, se acordă câte un punct pentru fiecare dintre cele 4 trăsături. E vorba despre 4 trăsături generale.

Pentru primul item nu trebuie menționată, deocamdată, nicio operă literară, analiza urmând să se facă la următorii itemi.