Proiect didactic – Didactica interculturalității + Utilizarea resurselor digitale

Proiectul de mai jos include exemplificări de activități aferente capitolelor Utilizarea TIC și a resurselor digitale și Didactica interculturalității, cuprinse în programă.