Model Probă de Evaluare

PROBA DE EVALUARE – 1 –

CERINȚA: Elaboraţi o probă de evaluare la finalul unității de învățare „Mulțimi”, clasa a VI-a, care să cuprindă 6 itemi: un item cu răspuns scurt, un item de tip alegere multiplă, un item de tip întrebare structurată, un item cu alegere duală, un item de tip pereche, şi un item de tip rezolvare de probleme.
Notă
: pentru fiecare dintre itemii elaborați se punctează menționarea competenței de evaluat și a activității de învățare selectată, respectarea formatului itemului, elaborarea răspunsului așteptat (baremul de evaluare) și corectitudinea științifică a informației de specialitate.