Model Itemi de Evaluare

ITEMI – 1 –

CERINȚA: Pentru evaluare la finalul unității de învățare „Divizibilitatea numerelor naturale”, clasa a V-a, elaborați trei itemi: un item de tip pereche, un item cu răspuns scurt, un item de tip rezolvare de probleme.
Notă: pentru fiecare dintre itemii elaborați se punctează menționarea competenței de evaluat și a activității de învățare selectată, respectarea formatului itemului, elaborarea răspunsului așteptat (baremul de evaluare) și corectitudinea științifică a informației de specialitate.