5. Resurse materiale proprii Copy

– cărți, culegeri, texte, materiale didactice (fișe de lucru, fișe-sinteză, tabele sinoptice, conținuturi multimedia, resurse educaționale deschise (RED),

– atragerea de finanțări pentru activități de specialitate