4. Evidența rezultatelor în raport cu standardele curriculare Copy

– performanțe la concursurile de profil/olimpiade, la examenele naționale, la  evaluarea predictivă/ evaluările periodice ( se folosește fișa de progres școlar);

– inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei;

evidența elevilor capabili de performanță;

evidența elevilor care prezintă dificultăți în învățare;

orarul pregătirilor suplimentare.