4. Evidența rezultatelor în raport cu standardele curriculare