3. Instrumente de evaluare și notare Copy

3.1. Testele ( testare inițială, formativă, sumativă); subiecte date la simulările examenelor naționale (județene/ naționale), subiectele pentru examenele naționale

Model de test inițial la gimnaziu

Model de test inițial la liceu

3.2. Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor/referatelor/eseurilor, portofoliile elevilor)

3.3. Chestionare