TeacherSpa

Privacy Policy

Termeni și condiții

  1. Preambul

1.1 Teacher Spa S.R.L., cu sediul în jud. Sibiu, loc. Șelimbăr, str. Octavian Goga, numărul 24 A, înregistrată la Registrul Comerțului din Sibiu, sub nr. F32/121/25.02.2021, CUI: 43803852, în calitate de „Vânzător” sau “noi”.

1.2 Noi controlăm domeniul web www.teacherspa.ro (“Platforma”).

1.3 Acest document disponibil la adresa: www.teacherspa.ro/termeni-conditii împreună cu toate celelalte documente la care face referire reprezintă ceea ce vom denumi generic ”Termeni și condiții” sau ”Termenii”, adică regulile care vor reglementa situația dintre noi, în calitate de Vânzător și tine, în calitate de client care decizi să achiziționezi un serviciu de pe site-ul nostru.

1.4 Accesarea Platformei implică acceptarea necondiționată a Termenilor și condițiilor pe care le vom detalia mai jos. În cazul în care nu vei accepta acești Termeni și condiții, nu vom putea încheia un contract cu tine și nici nu vom putea sa răspundem la orice întrebări sau solicitări pe care le-ai putea avea. Vânzătorul își rezervă dreptul să modifice acești Termeni și condiții, sub rezerva notificării de îndată a Clientului asupra noii versiuni aplicabile. 

1.5 O persoană fizică care accesează Platforma este considerat Utilizator. Plasarea unei comenzi pe Platformă pentru a achiziționa unul dintre Produsele noastre transformă Utilizatorul în Client, cu consecința nașterii unei relații contractuale între Vânzător și Client.

2. Definiții

2.1 Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

 

Client

înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Vânzător.

Comanda

înseamnă o comandă plasată de Client prin intermediul Platformei prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Vânzătorul printr-un mijloc de comunicare la distanță.

Contract

înseamnă relația contractuală care ia naștere între Client și Vânzător în momentul în care Clientul plasează o Comandă pe Platformă și finalizează Tranzacția, în conformitate cu cele mai jos. Relația contractuală reprezintă un contract încheiat de la distanță pe cale electronică.

Platforma

înseamnă site-ul web www.teacherspa.ro.

Produse

”Conținut”

 

 Utilizator

înseamnă pachetele de servicii oferite prin intermediul Platformei de către Vânzător și care constau în servicii de formare a profesorilor și abonamente.

se referă la toate datele, înregistrările video, înregistrările audio, textele, testele, muzica, fotografiile, grafica, mesajele, etichetele/tag-urile și orice alte materiale sau informații digitale, existente pe Platformă.

orice persoană fizică și/sau juridică care vizitează sau accesează Platforma, care solicită un anumit Serviciu (abonare la newsletter sau informații prin formularul de contact) sau care dorește să utilizeze serviciile oferite de Platformă, conform acestor Termeni și condiții;

Specificații

înseamnă caracteristicile Produselor așa cum sunt detaliate în descrierea disponibilă pe Platformă.

Tranzacție

înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Vânzător, a unuia sau mai multor Produse.

Vânzătorul

înseamnă Teacher Spa S.R.L., o persoană fizică autorizată, definită în secțiunea 1.1.

2.2 Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Vânzător şi fiecare Client care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.

2.3 Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Client a acestor termeni şi condiţii, precum și a altor documente care au fost indicate pe parcursul acestor Termeni.

2.4 Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți în secțiunea ”Termeni și condiții” de pe Platformă. Relația dintre Vânzător și Utilizator/Client va fi guvernată de forma la momentul accesării Platformei, respectiv plasării Comenzii.

3. Vânzarea Online de către Vânzător

3.1 Orice potențial Client are acces la Platformă sub rezerva unui scop legitim și cu intenția de a cumpăra unul sau mai multe Produse, în conformitate cu acești Termeni și condiții.

3.2 Este interzisă accesarea Platformei de către o persoană sub 18 ani și Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere în legătură cu accesarea Platformei de către un minor.

3.3 Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să ne prejudicieze în orice fel pe noi sau Afiliații/Partenerii noștri (prin ”Afiliați” se înțelege persoane din același grup din care face parte și Vânzătorul, iar prin ”Parteneri” persoanele cu care avem o relație de colaborare).

3.4 Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza accesul la Platforma și de a restricționa procesarea și derularea contractului în urma plasării unei Comenzi dacă, în opinia noastră rezonabilă, există suspiciuni de fraudă din partea Clientului, dacă Clientul are un comportament care ne poate prejudicia interesele sau ale Afiliaților/Partenerilor noștri sau dacă Clientul utilizează în mod abuziv Platforma.

3.5 Vânzătorul nu își asumă nicio obligație cu privire la așteptările create de informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video), întrucât aceste informații au un rol exclusiv de informare.

3.6 Vânzătorul se obligă să depună eforturi rezonabile în a se asigura că Platforma conține informații corecte cu privire la prețul și Specificațiile Produselor. În cazul în care prețul sau Specificațiile Produselor a fost indicat în mod eronat pe Platformă și Clientul a plasat o Comandă, Vânzătorul va informa de îndată pe e-mail Clientul cu privire la acest lucru și îi va oferi posibilitatea fie să îi fie returnată suma de bani achitată, fie să plătească diferența pozitivă a prețului corect.

3.7 În cazul în care Vânzătorul va derula campanii sau promoții de orice fel în legătură cu Produsele, acestea vor fi guvernate de termeni și condiții speciale care se vor completa cu prezentul set de Termeni și condiții și vor fi valabile în limitele stocurilor/locurilor disponibile.

3.8 Notificarea primită prin e-mail de Client după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către Vânzător. Comanda se consideră acceptată de către Vânzător după primirea unui email de confirmare cu privire la acceptul Comenzii. În cazul în care Clientul a făcut deja Plata pentru respectiva Comandă și Vânzătorul nu o va accepta, Vânzătorul va returna sumele transferate.

3.9 Clientul poate să adreseze orice întrebare sau cerere la adresa de e-mail din secțiunea Contact din Platformă.

3.10 Clientul confirmă și acceptă în legătură cu oricare dintre Produsele comercializate pe Platformă faptul că: (i) acestea nu reprezintă materiale sau cursuri organizate în numele sau de către vreo instituție de învățământ de stat sau privată din România; (ii) punctele de vedere exprimate în cadrul platformei sunt trecute prin filtrul experienței profesionale personale și nu pot fi considerate puncte de vedere oficiale ale unei instituții de învățământ de stat din România și (iii) finalizarea cursurilor achiziționate de pe Platformă nu presupune eliberarea vreunui certificat acreditat sau autorizat de vreo autoritate publică sau competentă din România și nici nu constituie un curs de calificare profesională.

 4. Comanda pentru achiziționarea unui curs

4.1 O Comanda va putea fi plasată online pe Platformă pentru a obține acces la un curs.  În acest moment nu există o altă modalitate de a plasa o Comandă (prin e-mail, telefon, rețele de social media).

4.2 Comenzile pentru a achiziționa un curs pot fi plasate oricând, iar la finalizarea Comenzii, Clientul va fi redirecționat către site-ul procesatorului de plăți. În acest moment, Vânzătorul colaborează cu Stripe. care administrează procesatorul de plăți online. Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la modul de funcționare a platformei utilizate de procesatorul de plăți (inclusiv, dar fără a se limita la nefuncționarea site-ului acestuia, erori în momentul realizării plății, etc.).

4.3 Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către tine a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de noi așa cum sunt indicate expres pe Platformă și pe care le poți consulta cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii.

4.4 După finalizarea Comenzii, vei primi pe e-mail factura fiscală aferentă. Important de menționat este faptul că de la momentul efectuării plății de către Client pot trece chiar și 5 zile lucrătoare până ce plata va putea fi identificată efectiv în contul Vânzătorului, situație în care Comanda nu se consideră finalizată.

4.5 Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă faptul că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, Clientul confirmă și acceptă în mod explicit că respectiva Comandă implică obligația fermă a Clientului de a achita ”suma totală de plată” indicată.

4.6 Prin plasarea Comenzii, Clientul confirmă faptul că este de acord să fie contactat de Vânzător la oricare dintre datele de contact furnizate în scopul de a organiza prezența la cursurile achiziționate sau pentru alte detalii administrative. În cazul în care Clientul nu poate fi contactat în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării Comenzii, Comanda va fi invalidată și Clientul va primi înapoi suma achitată minus comisioanele suportate de Vânzător pentru a returna această sumă.

4.7 După finalizarea Comenzii, Clientul va primi informații detaliate despre agenda cursurilor online, precum și datele de acces pentru a participa la cursurile achiziționate, prin intermediul platformei  Google Classroom sau Zoom. Clientul nu va avea dreptul de a transmite aceste date de acces altei persoane. De asemenea, orice sesiune din cadrul cursurilor nu va putea fi înregistrată audio și/sau video, în mod independent sau prin intermediul platformei Google Meet sau Zoom. În cazul în care Vânzătorul descoperă acest lucru, Clientul respectiv va fi eliminat din sesiunea respectivă și i se va pune în vedere faptul că prin respectivul comportament a încălcat Termenii și Condițiile, urmând a nu avea dreptul de a cere rambursarea parțială privind contravaloarea cursului respectiv. Încălcarea repetată a acestei obligații de către Client duce la eliminarea Clientului din cursul respectiv, cu consecința pierderii dreptul de a cere rambursarea proporțională a sesiunilor de la care a fost exclus.

4.8 O Comandă plasată de Client va putea fi anulată, cu o notificare concomitentă sau ulterioară, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Vânzătorului față de Client, în următoarele cazuri:

(i) banca care a emis cardul Clientului nu acceptă Tranzacția, în cazul plății online;

(ii) procesatorul de carduri cu care colaborăm nu validează sau invalidează Tranzacția (de exemplu, fie pentru că nu sunt fonduri suficiente, fie din alte motive, conform politicii procesatorului), în cazul plății online;

(iii) datele pe care Clientul le furnizează cu ocazia plasării Comenzii sunt incomplete sau incorecte;

(iv) clientul nu confirmă Comanda atunci când este contactat în acest scop de Vânzător;

(v) oricare dintre Termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai de către Client.

 5. Comanda pentru achiziționarea unui abonament

5.1. Serviciile Platformei sunt supuse unei taxe de abonament. Utilizatorii beneficiază de o utilizare nelimitată a Serviciilor Platformei pentru perioada de timp aleasă: „planuri de abonament” de o lună (1), șase (6) sau doisprezece (12) Abonamentul dvs. se va reinnoi automat până la anularea acestuia. Pentru a utiliza Serviciile Platformei trebuie să aveți acces la internet și să ne furnizați o „metodă de plată”. Metoda de plată înseamnă o metodă de plată curentă, validă, acceptată, deoarece plata se actualizează periodic și poate include plata prin contul dvs. cu o terță parte. Cu excepția cazului în care anulați abonamentul înainte de data de facturare, ne autorizați să debităm taxa de abonament pentru următorul ciclu de facturare din metoda de plată furnizată.

5.2. În cazul unei plăți neefectuate cu succes, din cauza expirării, a fondurilor insuficiente sau alte cazuri și nu vă închideți contul, este posibil să vă suspendăm accesul la serviciile noastre până când plata nu va fi efectuată cu succes printr-o metodă de plată validă.

5.3. Modificări ale Prețurilor și Planurilor de abonament. Este posibilă modificarea planurilor de abonament și a prețului serviciului nostru; cu toate acestea, orice modificare a prețului sau a planurilor de abonament se va aplica numai următoarelor cicluri de facturare.

5.4. Ocazional, Teacher Spa poate oferi planuri sau abonamente la un preț promoțional special.  Eligibilitatea ofertelor este stabilită de Teacher Spa la propria sa discreție și ne rezervăm dreptul de a revoca o ofertă.

5.5. Taxa de abonament pentru utilizarea serviciilor platformei va fi percepută prin modalitatea de plată la data specificată de plată indicată în contul dumneavoastră de utilizator. Durata ciclului dvs. de facturare va depinde de tipul de abonament pe care îl alegeți. În unele cazuri, data plății se poate modifica, de exemplu, dacă plata prin metoda dvs. de plată nu a fost efectuată cu succes, dacă schimbați tipul de abonament sau dacă abonamentul ales a început într-o zi care nu este cuprinsă într-o lună dată.

5.6. Anulare. Puteți anula abonamentul oricând și veți avea în continuare acces la serviciile Platformei până la sfârșitul perioadei de facturare. Plățile nu sunt rambursabile și nu oferim rambursări sau credite pentru perioadele în care nu ați folosit Platforma sau pentru nefolosirea conținutului Platformei. Pentru a anula un abonament, accesați pagina „Contul meu” și urmați instrucțiunile de anulare. Dacă anulați abonamentul, serviciile vor fi suspendate automat la sfârșitul perioadei actuale de facturare.

6. Preț

6.1 Prețurile Produselor afișate pe Platformă sunt exprimate în Lei și pot include sau nu T.V.A., în funcție de dispozițiile legale în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site. Prețurile valabile pentru Produse sunt cele afișate pe Platformă în momentul finalizării unei Comenzi. Prețurile pot fi actualizate în orice moment de către Vânzător.

6.2 Conform legislației în vigoare din România, atunci când plata este acceptată prin card bancar pe platforma procesatorului de plăți, Vânzătorul nu solicita alte comisioane și/sau cheltuieli legate de aceasta, prețul afișat pe Platformă reprezentând prețul final ce va fi achitat de Client.

6.3 Vânzătorul nu este și nici nu poate fi ținut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Client în plus față de preţul Produsului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer bancar ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

7. Produsele

7.1 Cursuri – Cursurile sunt destinate viitorilor profesori sau actualilor profesori care doresc să participe la examenele naționale de titularizare/ definitivat. Conținutul fiecărui Produs și Specificațiile acestuia sunt disponibile pe Platformă. Produsul nu include materiale sau produse fizice care vor fi livrate Clientului după finalizarea Comenzii.

7.2. Abonamente – Abonamentele sunt destinate, studenților, viitorilor profesori sau actualilor profesori care doresc să participe la examenele naționale de titularizare/ definitivat sau care doresc să se perfecționeze.

7.3. În cazul în care există evenimente independente de voința Vânzătorului, precum evenimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve , Vânzătorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice Comandă dacă aceasta nu poate fi onorată din cauza acestor evenimente.

8. Dreptul de retragere

8.1 Conform legislației în vigoare, Clientul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în termen de 14 zile calendaristice, denumită perioada de retragere, fără justificarea deciziei de retragere și fără a suporta costuri suplimentare în afara celor stabilite de legislație.

8.2 Perioada de retragere expiră în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data încheierii Contractului.

8.3 Pentru exercitarea dreptului de retragere, Clientul trebuie să informeze înainte de expirarea perioadei de retragere și sub rezerva dispozițiilor de mai jos cu privire la decizia de retragere din Contract. Notificarea deciziei de retragere se poate realiza și prin transmiterea la adresa de e-mail din secțiunea Contact din Platformă a unei declarații în acest sens.

8.4 În cazul în care Clientul a exercitat dreptul de retragere, Clientul și Vânzătorul nu mai sunt obligați să execute Contractul, sau de a încheia un Contract, în cazul în care Clientul a efectuat o Comandă.

8.5 În cazul în care Clientul și-a exercitat dreptul de retragere, Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data la care este informat în legătura cu decizia Clientului de a se retrage din Contract.

8.6 Rambursarea sumelor se efectuează folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Client pentru Tranzacţia iniţială, Clientul neputând opta pentru o altă modalitate de rambursare.

8.7. Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul de retragere în cazul în care clientul a primit acces la materialele din platforma prin abonare, prin reinnoirea abonamentului sau  cursul achiziționat a început și Vânzătorul a început să presteze o parte din serviciile incluse în Produsul respectiv achiziționat.

9. Garanții

9.1 Vânzătorul nu garantează în niciun fel faptul că acesta va trece cu succes de diverse examinări oficiale (ex. examenul de titularizare/  definitivat ca profesor) ca urmare a achiziționării unui sau a mai multor Produse de pe Platformă. Obligațiile Vânzătorului în ceea ce privește Produsele sunt obligații de mijloace și nu de rezultat. Clientul înțelege și confirmă acest aspect și în mod expres înțelege și confirmă faptul că în cazul în care este nemulțumit de calitatea cursurilor, a materialelor utilizate sau de orice aspect al Produselor, acesta nu poate cere rambursarea prețului achitat, fiind un risc acceptat și asumat de către Client.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1 Vânzătorul deține toate drepturile asupra drepturilor de proprietate intelectuală, fie că acestea sunt înregistrate sau nu, susceptibile de a fi înregistrare sau nu, incluzând drepturi de copyright, drepturi asupra bazelor de date, patente, mărci înregistrate, denumiri comerciale, drepturi înregistrate sau neînregistrate de design, know-how, informații confidențiale și orice cereri pentru protejarea sau înregistrarea acestor drepturi și toate reînnoirile și prelungirile acestora fără vreo limită teritorială care sunt disponibile în orice moment pe Platformă sau utilizate și puse la dispoziția Clientului în cadrul unui curs achiziționat de acesta (“Drepturi de Proprietate Intelectuală”).

10.2. Utilizatorul/Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere Drepturilor de Proprietate Intelectuală prevăzute în art. 9.1 de mai sus. Utilizatorul/Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.

10.3. Platforma, Produsele, serviciile și conținutul (precum și orice lucrări derivate sau actualizări ale acestora), incluzând dar fără a se limita la întreg textul, ilustrațiile, fișierele, imaginile, programele de calculator, software, liniile de cod, graficele, imaginile, sunetele, muzica, înregistrările video, informațiile, conținutul, materialele, produsele, servicii, URL-urile, tehnologia, documentația și funcționalitățile interactive precum și toate Drepturile de Proprietate Intelectuală legate de acestea sunt deținute de către Vânzător.

10.4. Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe Platformă în alte scopuri decât cele permise prin prezentul Contract sau în condițiile de utilizare care îl însoțește, dacă acestea există.

11. Confidențialitate

11.1 Sunteți de acord ca nu veți, fără acordul nostru scris și prealabil, divulga în totalitate sau în parte Informațiile Confidențiale către orice altă persoană cu excepția propriilor dvs. angajați și/sau subcontractori și doar în măsura necesară pentru executarea conformă a acestui Contract. Vă obligați față de Vânzător cu privire la faptul că respectivii angajați și/sau subcontractori vor fi înștiințați cu privire la natura confidențială a acestor informații și a obligației acestora de a respecta obligațiile de confidențialitate prevăzute în acest Contract. În accepțiunea acestui Contract, “Informații Confidențiale” va însemna orice informație care a fost desemnată ca fiind confidențială la momentul divulgării sau care în mod rezonabil trebuie considerate a fi confidențială (fie că este desemnată în acest sens sau nu), inclusiv existența acestui Contract și a conținutului său.

11.2 Veți implementa și menține măsuri și proceduri adecvate de securitate pentru a asigura custodia sigură a Informațiilor Confidențiale și veți preveni orice acces neautorizat și/sau utilizarea acestor informații.

11.3 Obligațiile de confidențialitate nu se vor aplica informațiilor care: (i) ajung în domeniul public în orice alt mod decât ca urmare a încălcării acestui Contract, (ii) se află în mod legal în posesia dvs. înainte de a vă fi divulgate orice informații în urma încheierii acestui Contract, (iii) le-ați primit în mod legal de la un terț, care nu are o obligație de confidențialitate față de noi la momentul divulgării, și (iv) care sunt necesare a fi divulgate conform legii sau a cererii oricărei autorități publice.

11.4 În urma încetării acestui Contract din orice cauză, veți distruge, șterge sau returna în mod prompt, după cum este cazul, orice Informații Confidențiale și ne veți certifica în scris realizarea acestor acțiuni. Cu toate acestea, obligațiile de confidențialitate din această secțiune 8 vor supraviețui încetării acestui Contract pentru o perioadă de doi (2) ani.

12. Utilizarea Platformei

12.1 Puteți folosi Platforma și Produsele doar în realizarea unor obiective legale. Nu puteți folosi Platforma:

(i) în orice manieră prin care se încalcă legislația sau reglementările locale, naționale sau internaționale;

(ii) în orice manieră care este ilegală sau frauduloasă sau care are orice scop sau efect ilegal sau fraudulos;

(iii) cu scopul de a vătăma sau a încerca vătămarea în orice fel a persoanelor minore;

(iv) pentru a șicana, insulta, intimida sau umili orice persoană;

(v) pentru a transmite, a primi cu intenție, a uploada, a downloada, utiliza sau re-utiliza orice material care nu respectă prevederile acestui Contract;

(vi) pentru a transmite sau a procura transmiterea oricărui tip de publicitate sau materiale publicitare nesolicitate sau neautorizate sau a oricăror alte tipuri similare (spam);

(vii) pentru a transmite cu intenție orice informație, pentru a trimite sau uploada orice material care conține virusuri, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware sau orice alt tip de programe dăunătoare sau coduri software similare destinate să afecteze în mod negativ operațiunea cu orice componentă software sau hardware; și

(viii) pentru a uploada sau disemina materiale care promovează terorismul, sau comportamentul penal, abuziv sau nelegal.

12.2 Vânzătorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Clientului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiilor noastre conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor achiziționate. În măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, vom răspunde în limita contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii.

12.3 Vânzătorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (e.g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă, nefuncționarea platformei procesatorului de plăți).

13. Protecția datelor cu caracter personal

13.1 Prin utilizarea Platformei, Clientul înțelege şi acceptă să transmită Vânzătorului date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopul de a finaliza plata prețului aferent unui Produs și emiterea facturii fiscale. Vânzătorul va prelucra doar numele și prenumele, adresa de domiciliu, date de identificare din cartea de identitate și adresă e-mail care sunt necesare strict în conformitate cu prevederile legii contabilității și a legislației fiscale din România, și va prelucra adresa de e-mail si numărul de telefon al Clientului pentru a executa obligațiile care îi incumbă conform Contractului care se va încheia odată cu finalizarea Comenzii, precum și pentru a ține Clientul informat cu privire la alte noutăți referitoare la alte Produse similare care ar putea fi de interes în viitor pentru Client.

13.2 Vânzătorul nu va prelucra în orice alt mod sau în alt scop datele cu caracter personal menționate mai sus.

13.3 Dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date rămân aplicabile și drepturile Clientului, persoană fizică, pot fi exercitate în conformitate cu prevederile legale.

13.4 Pentru orice sesizare, reclamație sau întrebare pe care Clientul o are cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, Clientul poate să transmită un e-mail la adresa din secțiunea Contact de pe Platformă și Vânzătorul se obligă să răspundă în timp util acestei notificări.

14. Forța Majoră

14.1 Nici Vânzătorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.

14.2 Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

15. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

15.1 Prezentul document reprezintă un contract legal încheiat la distanță, acceptat prin simpla lui bifare și este supus legii române. Orice litigii care se nasc din sau în legătură cu acest Contract vor fi soluționate în mod amiabil. Orice litigiu izvorând din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv cu privire la încheierea, anularea, interpretarea, executarea sau încetarea sa va fi soluționat de instanța competentă de la sediul Vânzătorului, conform legislației în vigoare.

Află când apar materiale noi!

Disciplina ta: