Unitatea 1. Joc și joacă. Fișă de lucru 1

După ce explorezi, alături de elevi, noțiunile teoretice de bază aferente unității Joc și joacă (temă literară, motive literare) și le oferi câteva modele de analiză a textului sau fragmentului literar, folosește fișa pe baza textului lui Ion Barbu. Pentru o mai ușoară înțelegere a textului, le poți oferi informații despre universul liric al lui Ion Barbu. Fișa poate fi folosită pentru muncă individuală sau pentru activitate pe grupe. Pentru activitatea pe grupe, împarte clasa în 6 grupe și solicită grupelor să lucreze în funcție de coloanele din tabelul din fișa de analiză a textului. Astfel, vei avea câte 2 grupe ce lucrează aceeași coloană. La finalul orei, elevii își pot compara răspunsurile și pot dezbate eventualele diferențe.