Structura și Cuprinsul Portofoliului

Un alt obstacol pe care trebuie să îl treci în drumul spre definitivarea în învățământ, este inspecția de specialitate. În cadrul acestei inspecții vei fi rugat să prezinți portofoliul personal. Acest portofoliu cuprinde o serie de documente, pe care trebuie să le pregătești din timp (mda… de parcă nu ai avea și altceva de făcut). Pentru a-ți ușura munca, am pregătit pentru tine structura și documentele pe care trebuie să le conțină un portofoliu. Exemplul de față e adaptat pentru clasa a VI-a. Tu vei prelua structura și documentele, urmând să le adaptezi claselor la care predai.

La câte dosare ai pregătit, ce mai e unul în plus?! Let’s get it done!

Poți începe prin a pregăti pagina de titlu (easy peasy japanesey). După ce vei pregăti toate documentele din portofoliu, vei întocmi și cuprinsul și îl vei atașa după pagina de titlu. Găsești mai jos modelele.

Asigură-te că nu stai în picioare, apoi citește lista cu documentele pe care le vei avea de pregătit. Don’t panic! Suntem aici să îți facem viața mai ușoară, așa că în secțiunile următoare găsești modele pentru toate documentele necesare. Spor!

A. Date Personale

 • Date de identificare candidat;
 • Încadrarea (clase, număr de ore);
 • Orarul;
 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de intenție;

B. Documente Suport

 • Planificarea materiei
  • planificarea anuală
  • planificarea semestrială
  • planificarea pe unități de învățare
 • Proiecte didactice (minim 10, pentru diferite tipuri de lecții);
 • Instrumente de evaluare;
 • Resurse didactice;

C. Raport de progres școlar


Extras din METODOLOGIA-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar

SECŢIUNEA a 3-a
Structura şi evaluarea portofoliului profesional personal
ART. 16
(1) Perioada în care candidatul elaborează portofoliul începe după validarea înscrierii la examen şi se finalizează cu evaluarea acestuia în semestrul al doilea al anului şcolar în care susţine proba scrisă.
(2) Portofoliul este particularizat pentru una din clasele/grupele din norma didactică a candidatului şi evaluează nivelul de competenţă didactică a acestuia, urmărind adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. În elaborarea portofoliului, candidatul respectă precizările formulate în programa de pedagogie şi elemente de psihologie şcolară în vigoare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate.
(3) Portofoliul cuprinde:
a) curriculum vitae;
b) o scrisoare de intenţie, având între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului şi propuneri de ameliorare, inclusiv aprecieri privind strategii/metode/instrumente privind predareaînvăţarea-evaluarea în sistem blended learning/online;
c) un raport de progres şcolar, însoţit de următoarele documente-suport:
(i) planificările: anuale, semestrială şi pe unităţi de învăţare;
(ii) minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecţii diferite;
(iii) instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri);
(iv) catalogul profesorului;
(v) resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei;
d) autoevaluarea portofoliului, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4.
(4) Evaluarea portofoliului este realizată conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4, în ziua în care este efectuată cea de-a doua inspecţie de specialitate, de către comisia constituită în baza prevederilor art. 15 alin. (6).
(5) Portofoliul este notat cu note între 1 şi 10. Nota acordată nu poate fi contestată.
(6) Portofoliul se poate realiza şi pe baza activităţilor privind predarea–învăţarea–evaluarea în sistem
blended learning/online.