Portofoliul cadrului didactic – Cuprins Copy

PARTEA I

PARTEA A II-A

PROIECTARE/EVIDENȚĂ/ EVALUARE

1. Documente curriculare:

 • programe școlare;
 • programele cursurilor opționalele propuse;

2. Proiectare didactică:

 • planificarea anuală;
 • planificarea pe unități de învățare;
 • proiectele didactice;

3. Instrumente de evaluare și notare:

 • testele ( testare inițială, formativă, sumativă); subiecte date la simulările examenelor naționale (județene/ naționale), subiectele pentru examenele naționale;
 • evaluarea alternativă (titlurile proiectelor/referatelor/eseurilor, portofoliile elevilor);
 • chestionare; 

4. Evidența rezultatelor în raport cu standardele curriculare:

 • performanțe la concursurile de profil/olimpiade, la examenele naționale, la  evaluarea predictivă/ evaluările periodice ( se folosește fișa de progres școlar);
 • inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei;
 • evidența elevilor capabili de performanță;
 • evidența elevilor care prezintă dificultăți în învățare;
 • orarul pregătirilor suplimentare;

5. Resurse materiale proprii  – cărți, culegeri, texte,  materiale didactice (fișe de lucru, fișe-sinteză, tabele sinoptice, conținuturi multimedia, resurse educaționale deschise (RED); atragerea de finanțări pentru activități de specialitate;

6. Activități extracurriculare desfășurate în cadrul specialității (mese rotunde, dezbateri, întâlniri; activități desfășurate în vederea realizării echitației în educație);

B. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ

 • Perfecționare metodică (definitivat, grade didactice, doctorat);
 • Cursuri de perfecționare, formare și abilitare curriculară;
 • Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane;
 • Activitate publicistică;
 • Participare cu referate la cercurile pedagogice;
 • Cercetare științifică;
 • Documente privind calitățile deținute de cadrul didactic în școală;
 • Proiecte și parteneriate.