Perioada veche. Umanismul. Cronicarii. Fișa de lucru Grigore Ureche

Folosește această fișă după predarea noțiunilor legate de umanism și reprezentanții săi. Alături de manual, poți utiliza materialele din cadrul secțiunii Fițuica profesorului (fișa pentru trăsăturile și periodizarea curentelor literare și fișele pentru figuri de stil și imagini artistice). Folosește fișa ca punct de pornire pentru activitate individuală sau în perechi și solicită elevilor să discute răspunsurile.