Introducere

Bun venit în noua ta lume didactică!

Pentru profesorul de română, conceperea materialelor pentru clasă și selectarea fragmentelor de text sunt provocări continue. Deși variate, manualele oferă uneori selecții de texte și sugestii de activități cărora le lipsește acea componentă interactivă, care, mai simplu spus, nu îi atrag pe elevi. De aceea, ne-am gândit să venim în sprijinul profesorilor de română, indiferent dacă sunt la începutul carierei didactice sau au ani de experiență. Am selectat fragmente de texte și am conceput activități în cadrul cărora învățarea să se producă cu ajutorul componentei ludice, în care elevul să învețe să se joace cu textul.

Selecția noastră de materiale urmărește parcursul programei școlare de clasa a 12-a, oferind fișe de lucru, teste și sugestii de exerciții grupate în funcție de unitățile de învățare din programa școlară. Materialele sunt gândite drept adjuvant pentru manual, în sensul că sunt concepute astfel încât să poată fi folosite direct la clasă. În același timp, ele sunt însoțite de explicații legate de modalitățile recomandate de utilizare (scenariu al activităților sau sugestii de răspunsuri pentru teste), astfel încât să vină în sprijinul profesorilor de-a lungul întregului parcurs de predare-învățare-evaluare. Pe parcursul anului școlar, vom continua să îți oferim materiale care să îți vină în ajutor, construind, treptat, o colecție de activități didactice care să te ajute să poți să te bucuri, alături de elevii tăi, de posibilitatea de a explora lumea fascinantă a literaturii.

Programa de clasa a 12-a este dedicată studiului aprofundat al epocilor și curentelor literare. În paralel, noțiunile de teorie literară și teoria comunicării din anii anteriori sunt necesare în discutarea și înțelegerea textelor, cât și în prezentarea proiectelor atribuite elevilor pe parcursul clasei a 12-a. Istoria literaturii române are în vedere prezentarea epocilor majore și a autorilor reprezentativi pentru fiecare etapă (secolul XX). Studiul individual primește în clasa a 12-a o mai mare însemnătate, profesorii fiind îndemnați să propună elevilor studii de caz care să aibă în vedere evoluția literaturii române în funcție de curentele culturale și literare. Cel mai interesant aspect al programei de clasa a 12-a, din punct de vedere didactic, este faptul că permite o serie de recapitulări ale unor conținuturi predate în anii anteriori, lăsând loc, astfel, pregătirii pentru examenul de bacalaureat.

În cele ce urmează, vei avea acces la:

  • Teste inițiale cu bareme;
  • Fișe recapitulative ale noțiunilor teoretice, necesare la începutul anului școlar;
  • Fișe de lucru recapitulative pentru începutul anului școlar, cu sugestii de răspunsuri;
  • Fișe de lucru pentru fiecare unitate de învățare;
  • Teste sumative pentru fiecare unitate de învățare;
  • Teste de lectură pentru operele de proză și dramaturgie din programă, cu sugestii de răspunsuri.