B. Dezvoltare profesională și evoluție în carieră Copy

– Perfecționare metodică (definitivat, grade didactice, doctorat);

– Cursuri de perfecționare, formare și abilitare curriculară;

– Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane;

– Activitate publicistică;

– Participare cu referate la cercurile pedagogice;

– Cercetare științifică;

– Documente privind calitățile deținute de cadrul didactic în școală;

– Proiecte și parteneriate.