TeacherSpa

AB_RO_Teorie literară

Nu ai Acces
Closed

Secțiunea de teorie literară cuprinde fișe ce detaliază cele mai importante noțiuni de teorie literară din programa de limba și literatura română de liceu: genuri și specii literare, imagini artistice, elemente de prozodie și trăsături ale curentelor literare.